Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Travers Welzijn

Locatie/Accommodatie: Gelijkheid 1, 8014XC Zwolle Email: t.devries@travers.nl

Travers Welzijn zet zich actief in voor de leefbaarheid in wijken en buurten. We werken met bewoners(organisaties) en professionele partners aan een sociale omgeving die toekomst heeft. We verbinden actieve bewoners aan bewoners die hulp nodig hebben. We gaan uit van het standpunt dat iedere bewoner – jong en oud – iets kan betekenen voor een ander en van waarde kan zijn voor onze samenleving. We gaan met kinderen, jongeren en volwassenen  op zoek naar hun talenten en stimuleren hen om deze wijk – en of buurtgericht in te zetten. Op deze manier worden kwetsbare en weerbare bewoners in hun kracht gezet.