Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Peuterspeelzaal het Saffier

Locatie/Accommodatie: Overtoom 65, 8043 LZ Zwolle Telefoon: (06) 11 90 54 37 Email: psz.hetsaffier@doomijn.nl Website: https://www.doomijn.nl/locaties/buitenschoolse-opvang-het-saffier

Een bijzondere locatie waar christelijk onderwijs de ruimte krijgt die het verdient. In integraal kindcentrum het Saffier vindt u alle soorten dagopvang voor 0 tot 12 jarigen onder één dak. Onze medewerkers hebben allen dezelfde levensovertuiging. Daarmee sluiten onze normen en waarden aan op die van u. Uw kind vindt hier herkenning, een tweede thuis en een plek om z’n talenten te ontwikkelen.