Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Wijkboerderijen Travers Welzijn

Locatie/Accommodatie: Zwolle Postbus: Postbus Postbus 1064, 8001BB Email: j.meiberg@travers.nl Website: http://www.travers.nl

Travers Welzijn exploiteert in de gemeente Zwolle drie wijkboerderijen; de Eemhoeve in de Aalanden, de Klooienberg in Holtenbroek en de Schellerhoeve in Zwolle-Zuid. De wijkboerderijen hebben de opdracht te fungeren als publieke recreatieve en natuur educatieve voorziening op wijkniveau en zijn daarnaast ontwikkeltuinen voor bewoners op het gebied van Natuur en Milieu. De wijkboerderijen zijn er voor alle (wijk)bewoners.Met de wijkboerderijen en de buurtweiden willen we een bijdrage leveren aan een sociale en duurzame samenleving waarin mensen betrokken zijn op elkaar, aandacht schenken aan de kwaliteit van de leefomgeving, natuur en milieu en zich bewust zijn van de bijdrage die zij daar zelf aan kunnen leveren.