Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

De Zwolse Muziekschool

Locatie/Accommodatie: Simon van Slingelandtplein 17, 8022 BH Zwolle Telefoon: 0384540102 Email: dezwolsemuziekschool@gmail.com Website: http://www.dezwolsemuziekschool.nl

Op de Zwolse muziekschool kun je op vele instrumenten muziekles krijgen. Daarnaast is er de mogelijkheid om een oriëntatiecursus te volgen en ook voor peuters en kleuters zijn er lesprogramma's. De Zwolse Muziekschool is een coöperatieve vereniging. Dit betekent dat nu ca. 15 docenten lid zijn van de vereniging en dat alle docenten daarmee als het ware mede eigenaar zijn van de muziekschool. De muziekschool is ontstaan vanuit Rhythm & Music. Hierdoor maakt De Zwolse Muziekschool inmiddels gebruik van meer dan 25 jaar aan ervaring met het opzetten van verschillende onderwijsprogramma’s voor kinderen, jongeren en volwassenen. Muziek helpt de ontwikkeling. Daarom wil De Zwolse Muziekschool het muzikale van een mens al in de kinderjaren aanwakkeren, het spelenderwijs ontwikkelen en continu bevorderen via een groot onderwijsaanbod.