Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Wijkcentrum Holtenbroek

Locatie/Accommodatie: Bachlaan 20, 8031HL Zwolle Zwolle Telefoon: +31 38 422 4933 Email: r.dweerd@travers.nl Website: http://travers.nl

Travers Welzijn zet zich actief in voor de leefbaarheid in wijken en buurten. We werken met bewoners(organisaties) en professionele partners aan een sociale omgeving die toekomst heeft. We verbinden actieve bewoners aan bewoners die hulp nodig hebben. We gaan uit van het standpunt dat iedere bewoner – jong en oud – iets kan betekenen voor een ander en van waarde kan zijn voor onze samenleving. We gaan met kinderen, jongeren en volwassenen op zoek naar hun talenten en stimuleren hen om deze wijk – en of buurtgericht in te zetten. Op deze manier worden kwetsbare en weerbare bewoners in hun kracht gezet. Om de leefbaarheid in de wijken te vergroten, biedt Travers Welzijn diensten op het gebied van welzijn, ontmoeting, participatie en ontwikkeling. Onze kinder-, jongeren en opbouwwerkers hebben een uitgebreid netwerk van bewoners, activiteiten en locaties in de wijken en buurten. Zij creëren een veilige en warme omgeving waar iedereen zich welkom voelt. Vanuit het wijkcentrum zijn de buurt, jongeren en kinderwerkers actief in de wijk maar ook is het wijkcentrum een ontmoetingsplek voor jong en oud