Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Stichting Focus

Locatie/Accommodatie: Zerboltstraat 63, 8022 RW Zwolle Telefoon: 038-4525802 Email: info@focuszwolle.nl Website: http://focuszwolle.nl/

Stichting Focus zet zich, al meer dan 15 jaar, in voor de verbetering van de positie van mensen met een psychiatrische achtergrond en/of voor mensen die niet als vanzelfsprekend hun weg weten te vinden in de maatschappij. Wij doen dit onder het motto "Vermaatschappelijken door te ondernemen" in zogenaamde cliëntgestuurde projecten. Onze projecten voorzien in een netwerk van ervaringsdeskundigheid en bieden o.a. aansporing, kameraadschap, wederzijdse steun en praktische bijstand in een begripvolle en veilige omgeving. Door het bieden van een veilige (werk-)omgeving inspireren en faciliteren we mensen, met als doel: participeren in de samenleving. Ervaringsdeskundigheid is van grote betekenis voor Stichting Focus en we stimuleren een actieve betrokkenheid bij onze stichting, de ontwikkelingen in de GGz en de beeldvorming rondom psychiatrie.