Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

MVO de Siggels / v.v. SVI

Locatie/Accommodatie: IJsselcentraleweg 9, 8014 BK Zwolle Telefoon: +31 6 46480690 Email: mj.schiere@sportservicezwolle.nl Website: http://www.mvodesiggels.nl

Stichting MVO de Siggels is verbonden aan voetbalvereniging SVI in Zwolle Zuid. Als stichting geeft zij uitvoering aan het maatschappelijke beleid van de vereniging. Hierin staan vier peilers centraal in het beleid, te weten:a. het bieden van gelegenheid tot sportbeoefening door inwoners van Zwolle Zuid in het algemeen en mensen uit kwetsbare groepen in het bijzonder op sportpark De Siggels.b. het faciliteren van activiteiten die gericht zijn op verbinding, opleiding en participatie voor inwoners van Zwolle Zuid in het algemeen en mensen uit kwetsbare groepen in het bijzonder.c. het bieden van een platform dat organisaties in staat stelt invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat wederzijdse versterking van die organisaties faciliteert.d. het bijdragen aan de leefbaarheid van het sportpark De Siggels en de continuïteit van voetbalvereniging SVI.