Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Timon_

Locatie/Accommodatie: Meeuwenlaan 6, 8011 BZ Zwolle Telefoon: +31 800 9008 Email: a.dam@timon.nl Website: http://www.timon.nl

Timon, hulpverlening dichtbij bij opvoeden en opgroeien, voor gezinnen en jongeren in de knel. Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. We richten ons al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Timon kiest op basis van haar expertise en aansluitend op de ontwikkelingen in het werkveld voor een zorgaanbod dat zich richt op: • Specialistische (jeugd)zorg op regionaal en lokaal niveau; • Doorlopende zorglijnen en begeleiding van jongeren en (jong)volwassenen op regionaal en lokaal niveau; • Ondersteuning van gezinnen, helpen integreren van jongeren in de samenleving en ontwikkelen van social communities op wijkniveau. Timon sluit aan op de lokale wijkteams en sociale teams en biedt aanvullende specialistische zorg. Voor Timon is het belangrijk dat er zorg op maat wordt geboden, in nauwe afstemming met de medewerkers van de sociale teams. Overal waar dat nodig is, zoekt Timon samenwerking met ketenpartners zoals CJG’s, gemeentelijke welzijnsvoorzieningen, GGD, verslavingszorg, onderwijs, GGZ, politie en justitie. specifiek aanbod: ONS, ouderschap na scheiding en BO, begeleide omgang MDFT, multi dimesionele familie therapie IAG, intensieve ambulante gezinsondersteuning ASH, ambulante spoedhulp ambulante begeleiding MO, maatschappelijke opvang 18-27 jaar BW beschermd wonen, 18-27 jaar Kamertraining en Begeleid wonen 16-18 jaar