Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Jongerencentrum Level Z

Locatie/Accommodatie: Klokkengieterlaan 1, 8043BA Zwolle Telefoon: +31 38 420 1853 Email: k.aksoy@travers.nl Website: https://www.traverswelzijn.nl/

We werken vanuit Level Z met de doelgroep jongeren in Stadsdeel West, 10 tot 23 jarigen, met de focus op 14 tot 18 jarigen. We bieden als jongerencentrum een plek waar jongeren kunnen ontmoeten (inloop), ontwikkelen (activiteiten en projecten vanuit talentontwikkeling) en leren (denk aan vrijwilligerswerk). We streven naar diversiteit omdat we zien dat kwetsbare en minder kwetsbare jongeren van elkaar kunnen leren maar de focus ligt op kwetsbare jongeren. Onder kwetsbaar verstaan wij: eenzaamheid, niet weerbaar zijn, beïnvloedbaar zijn, instabiel op school, thuis of in de vrije tijd. We werken vraaggericht en gaan uit van kwaliteiten, talenten en interesses om jongeren te ondersteunen bij het ontwikkelen van sociaal-maatschappelijke competenties.