Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Proeftuin Water Regio Zwolle

Locatie/Accommodatie: Lubeckplein 2, 8017 JZ Zwolle Telefoon: +31 6 53644781 Email: r.hoekman@zwolle.nl Website: http://proeftuinwater.nl

Samenwerken aan de Klimaat Actieve Stad in de IJssel-Vechtdelta. Het klimaat verandert en daarmee onze leefomgeving. Het weer wordt vaker extremer met hogere temperaturen, stortbuien, (val)wind en wateroverlast. Willen we ook in de toekomst blijven wonen in een mooie en veilige regio, dan zijn oplossingen nodig. In de IJssel-Vechtdelta werkt 'Klimaat Actieve Stad’ (KAS) aan aanpassingen van onze leefomgeving. KAS is een beweging van partijen en initiatieven. We willen de gevolgen van klimaatverandering omzetten in mooie oplossingen in stad én buitengebied. Krachtenbundeling en activiteiten samenbrengen stimuleert de ontwikkeling in onze mooie regio. Alles kan helpen. Ook een daktuin of regenton. Het brengt meer biodiversiteit, lagere energierekening en een aantrekkelijke openbare ruimte.