Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Openbaar vervoer / Ervaar het OV

Locatie/Accommodatie: Peterskampweg 10, 8031 LK Zwolle Telefoon: +31 38 454 0130 Email: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl Website: https://www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Zelfstandig reizen is belangrijk voor het onderhouden van sociale contacten. Het openbaar vervoer (OV) in Flevoland, Gelderland en Overijssel is er voor iedereen. Het OV biedt ook aan senioren veel voordelen. Het is een veilige manier van reizen. Er worden regelmatig bijeenkomsten gehouden over het openbaar vervoer. Het doel van deze bijeenkomsten is ouderen op weg te helpen in het OV. Er zijn 3 type bijeenkomsten; informatiebijeenkomsten, proefreizen en inloopspreekuren. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website. Kijk voor actuele inloopspreekuren in Zwolle bij activiteiten.