Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

RIBW Volterbeek

Locatie/Accommodatie: Volterbeek 2, 8033 CZ Zwolle Telefoon: +31 6 51607147 Email: teamvolterbeek@ribwgo.nl Website: http://zwolle.ribwgo.nl/home.html

Wij begeleiden jongeren vanaf 16 jaar met psychische of psychosociale problemen, die om verschillende redenen niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Veel van deze jongeren zijn afkomstig uit de Jeugdzorg. Met onze begeleiding bereiden we ze erop voor dat ze zelfstandig kunt wonen, met of zonder begeleiding.