Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Meesterwerk

Locatie/Accommodatie: Diezerkade 12, 8021 CW Zwolle Telefoon: +31 38 422 1201 Email: c.knispel@meesterwerkzwolle.nl Website: http://www.meesterwerkzwolle.nl

Meesterwerk biedt een totaalaanbod aan zorg en zet zich met passie en professionaliteit in voor de ontwikkeling van stabiele en veilige woon- behandel- en leer/werkvoorzieningen. Door een vertrouwd multidisciplinair team van behandelaren, begeleiders en coaches wordt de begeleiding afgestemd op de individuele zorgvraag van de cliënt. Het samen zoeken naar mogelijkheden zorgt ervoor dat onze cliënten als lid van de samenleving tot hun recht kunnen komen. De eigen krachten en identiteit worden onderzocht, erkend en ingezet bij het (her)pakken van de eigen regie, het aangeven van grenzen en het ervaren van plezier. Er wordt gewerkt vanuit een veilige (eigen) basis. Het traject en de locaties geven de cliënt de kans om zijn eigen (beste) mogelijkheden te ontplooien. Er wordt geleerd door te ervaren. Bekrachtiging van positief gedrag en het duidelijk maken van de gevolgen van ongezonde (eigen) keuzes vormen de basis van het traject. De toekomst van onze cliënten maken we met- en in het voordeel van elkaar. Samenwerken met het sociale netwerk van de cliënt vinden wij belangrijk, met als doel het verkrijgen van een stabiele situatie. Hierna kan ontwikkeling en zelfstandigheid gestimuleerd worden. In dialoog met de cliënt worden vervolgstappen ontwikkelt. De begeleiders staan zeven dagen per week, 24 uur per dag voor de cliënten klaar. Zij zijn zowel coach als begeleider. Ons team sluit aan bij de persoonlijke voorkeuren, leefomstandigheden en zorgbehoeften van de cliënt. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat er weer ruimte komt voor interesses en activiteiten die misschien de laatste tijd uit beeld waren. Dat je (weer) kunt genieten.