Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

YMCA Jeugdwerk

Locatie/Accommodatie: Peterskampweg 12, 8031 LK Zwolle Telefoon: +31 38 454 0221 Email: noordoost@ymca.nl Website: http://www.ymcajeugdwerk.nl

YMCA : 's Werelds grootste en oudste jongerenorganisatie De YMCA biedt kinderen, tieners en jongeren een plek waar ze zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. Ze kunnen samen lachen, hun talenten ontdekken en leren samenwerken tijdens de activiteiten die bij hun leeftijd en interesses past. De YMCA wil hierdoor bijdragen aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor iedereen. De YMCA daagt kinderen en jongeren dagelijks uit hun talenten te ontdekken en in te zetten, zo creëren we iets waardevols voor nu en voor in de toekomst. In 250 plaatsen organiseren of ondersteunen we activiteiten voor de jeugd. Want: Je voelt je beter wanneer je actief en geïnteresseerd bent in jezelf en anderen. Jonge mensen die zich gewaardeerd voelen en een drive hebben zullen bijdragen aan het leven van anderen en de samenleving als geheel. Ons concept 'Begin met samenwerken' Iedereen wil erkend en gewaardeerd worden. Iedereen heeft het nodig geaccepteerd te worden door een ander, ongeacht zijn cultuur of levensovertuiging. Zoek een gezamelijk doel en begin met samenwerken. Zo kan iedereen zich verder ontwikkelen : BODY, MIND en SPIRIT, of zoals we het ook wel zeggen : Met hoofd, hart en handen. Vrijwilligers Meer dan 3000 vrijwilligers spelen een grote rol bij de YMCA. Vrijwel alle activiteiten voor de jeugd worden door hen bedacht en uitgevoerd. Zo dragen zij bij aan de ontwikkeling van anderen en natuurlijk hunzelf. De Deal Wij zijn YMCA Jeugdwerk, een onderdeel van 's werelds grootste jeugdorganisatie. Een maatschappelijke, oecumenische, niet kerkelijk gebonden vrijwilligersorganisatie voor jeugd- en jongerenwerk die vanuit algemeen erkende christelijke waarden wil werken met, door en voor jongeren. Jij wil bijdragen aan een betere samenleving door handen en voeten te geven aan deze waarden en normen. Jij weet dat als mensen binnen die grenzen de ruimte krijgen, zij pas echt gaan leven. Samenleven! Samen kunnen wij dit realiseren als jij meedoet als vrijwilliger, partner, lid, donateur, beroepskracht of op andere wijze.