Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Wijkvereniging De Vlasakkers

Locatie/Accommodatie: Vlasakkers 10, 8022 PZ Zwolle Telefoon: +31 38 453 5047 Email: johnrossewij.jr@gmail.com Website: http://www.devlasakkers.nl/

Wijkvereniging De Vlasakkers behartigt de belangen van alle inwoners van de Indische Buurt in Zwolle en streeft naar een beter woon- en leefklimaat in de wijk. Dit doen we met het organiseren van diverse activiteiten en proberen bewoners daar bij te betrekken. Zo houden we iedere maand een bingo voor volwassen, maar organiseren ook veel activiteiten voor kinderen zoals het familiecarnaval, Jeugdland, Halloween en een groot sinterklaasfeest. Elk jaar gaan we met volwassen en met de kinderen een gezellig dagje uit. Wijkvereniging De Vlasakkers heeft ongeveer honderd leden die jaarlijks worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Via deze bijeenkomst, flyers, Facebook en onze website informeren we iedereen van onze plannen en activiteiten.