Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Jongerencentrum ReZet

Locatie/Accommodatie: Van der Heydenstraat 10, 8014 ZZ Zwolle Telefoon: +31 38 465 9911 Email: r.vdlinde@travers.nl Website: https://www.traverswelzijn.nl/locaties/jongerencentrum-rezet/

ReZet haalt jongeren uit isolement Elke jongere is anders. Daarom werken jongerenwerkers binnen ReZet met een maatwerk aanpak. Het jongerencentrum focust op kwetsbare jongeren die risicogedrag vertonen. Met liefdevolle interventies en gesprekken helpen de jongerenwerkers van Travers Welzijn de jongeren om uit hun isolement te komen en ondersteunen ze hen bij school en werk. De jongeren krijgen hierdoor een positiever toekomstperspectief.