Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Sportpark Marslanden

Locatie/Accommodatie: Hyacinthstraat 66, 8013 XZ Zwolle Telefoon: +31 6 12801550 Email: info@sportparkmarslanden.nl Website: http://www.sportparkmarslanden.nl

Stichting Sportpark Marslanden streeft ernaar om sport- en beweegactiviteiten voor elke doelgroep toegankelijk te maken. Zo zijn er reguliere sportacitiviteiten te beoefenen bij één van de 10 sportverenigingen. Daarnaast willen we een open sportpark zijn, die laagdrempelig toegankelijk is voor elke doelgroep. Zo voeren we ook maatschappelijke en sociale projecten uit. Onze sportverenigingen begeleiden deelnemers van het "Participatie project". Deze deelnemers voeren enkele klussen uit op Sportpark Marslanden en nemen deel aan de maatschappij. Daarnaast zijn ze in de mogelijkheid om mee te doen aan verschillende sportactiviteiten. In het verlengde van dit project voeren we een "Duaal Educatie" project uit in samenwerking met Landstede. Deelnemers van dit project leren de Nederlandse taal en komen de taal in de praktijk bij ons op het sportpark oefenen. Ze voeren enkele klussen voor de verschillende sportvereniginen uit, leren over het verenigingsbestaan en over de Zwolse omgeving. Stichting Sportpark Marslanden wil een open en toegankelijk sportpark zijn, die haar maatschappelijke rol oppakt en uitvoert. Er wordt veel waarde gehecht aan samenwerkingsverbanden met maatschappelijke organisaties, scholen, sportverenigingen en andere wijkgebonden partijen.