Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Eye-4U

Locatie/Accommodatie: Campus 2-6, 8017CA Zwolle Telefoon: +31 88 469 9290 Email: eye-4u@windesheim.nl Website: http://www.eye-4u.nl/

Eye-4U is een leer-/werkbedrijf vanuit de opleiding Pedagogiek van Hogeschool Windesheim. Onze gespecialiseerde studenten bieden buddyondersteuning aan jongeren in (echt)scheidingssituaties. Wij helpen jongeren om, ondanks de problemen, inzicht te krijgen in eigen krachten en de invloed ervan op de omgeving. Met behulp van creatieve communicatie-/ en werkvormen worden onderwerpen aangesneden als loyaliteit, parentificatie, (v)echtscheiding, ontwikkelingstaken, de omgangsregeling en het samengestelde gezin. De benadering van Eye-4U kenmerkt zich door laagdrempeligheid en het vraaggerichte aanbod. De jongere staat centraal met zijn/haar wensen, hulpvragen en doelen. Het buddycontact vindt dan ook plaats op een door de jongere gewenste locatie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze vorm van buddyondersteuning. We zijn een enthousiast en jong team, werken vanuit ervaring en visie, dus neem vooral contact met ons op!