Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Dimence - Hagensvoordestraat

Locatie/Accommodatie: Hagensvoordestraat 9, 8043 WG Zwolle Telefoon: +31 38 469 1400 Email: info@dimence.nl Website: http://www.dimence.nl

Op de locatie Hagenvoordestraat van Dimence bevinden zich 20 zorgappartementen. Hier bieden we zorg aan  complexe psychiatrische problematiek op het gebied van o.a. psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, comorbide verslavingsproblematiek, angststoornissen, ontwikkelingsstoornissen en ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Voor alle patiënten geldt dat kortdurende intramurale behandeling niet toereikend was en ambulante zorg ook niet. Na behandeling kunnen de patiënten uitstromen terug naar hun eigen huis, een ribw voorziening of een woonvorm gespecialiseerd in de betreffende problematiek