Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Stichting vrienden van WEW

Locatie/Accommodatie: Zwolle Email: vriendenvanwew@gmail.com Website: https://vriendenvanwew.wixsite.com/mijnsite

De stichting zorgt voor financiering van vele bekende en nieuwe activiteiten voor de bewoners van de Zwolse woonzorgcentra Westenhage, Ensemble en Wendakker, als ook voor de 55 plussers uit de wijken waarin de woonzorgcentra liggen; Westenholte en Stadshagen. ​Het gaat dan om activiteiten die niet, of niet geheel, meer gefinancierd kunnen worden door zorgcombinatie Driezorg. Te denken valt aan: Gezamenlijk koffiedrinken, muziekmiddagen, keuken open op zaterdag, koffie op zondag, sinterklaas-, paas- en kerstactiviteiten, aankleding van de gezamenlijke ruimtes etc.Kortom: we zorgen voor activiteiten die bijdragen aan een prettige en gezellige woonsfeer in en om de centra.​De stichting beheert ook de gelden die voor de activiteiten nodig zijn. Wij zijn daarvoor volledig afhankelijk van donaties en subsidies. Als u zich ook betrokken voelt bij de werkzaamheden die wij, samen met een team onmisbare vrijwilligers, voor onze doelgroep doen dan is uw donatie erg welkom.Daarnaast heeft de stichting een rolstoelfiets in eigendom, die voor elke Zwollenaar te lenen is. Wij vragen enkel een vrijwillige bijdrage. Dus als u uw niet mobiele ouders, oom, tante, buren of vriend mee wilt nemen op een fietstochtje, kijk dan op onze site en bespreek de fiets