Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

WoonZorg Combinatie Overijssel

Locatie/Accommodatie: Frankhuizerallee 1b, 8043 GS Zwolle Postbus: Postbus 7026, 8007 HA Zwolle Telefoon: +31 38 750 2484 Email: info@wzco.nl Website: http://www.wzco.nl

Wij bieden zorg, wonen, welzijn aan cliënten met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische  problematiek, uitgaande van mogelijkheden. Hierbij zet WZCO zich in op het ontwikkelen en benutten van talent. Dit kan zijn in dagbesteding, vrijwilligerswerk, beschut of begeleid werk of reguliere arbeid. Kernbegrippen zijn daarbij:De behoefte van cliënt staat centraal in onze dienstverlening.Iedereen is welkom ongeacht zijn levensovertuiging of geloof.