Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

RIBW Groep Overijssel - Bureau Opstart

Locatie/Accommodatie: Dokter Klinkertweg 2, 8025 BS Zwolle Telefoon: +31 38 455 6427 Email: opstart@ribwgo.nl Website: http://www.bureauopstart.nl

De RIBW Groep Overijssel staat voor Regionale Instelling voor Begeleiding op het gebied van Wonen, Werken en Welzijn in Overijssel. Zij begeleiden mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen die om verschillende redenen niet (helemaal) zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Bij Bureau Opstart werkt een enthousiaste groep vrijwilligers die bovengenoemde mensen ondersteunen in de zoektocht naar vrijwilligerswerk. Bureau Opstart verbindt vraag en aanbod aan elkaar.