Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

4Society

Locatie/Accommodatie: Bergstraat 41, 7411 ES Deventer Telefoon: +31 570 830 444 Email: gvanginkel@4society.nl Website: http://www.4society.nl

4Society is specialist in het verwerven van subsidies en andere inkomsten in de maatschappelijke-, sportieve- en zorgsector. 4Society maakt van een goed idee een volwaardig project. Op basis van het project- idee krijgt u advies over het verwerven van inkomsten. Dat is mogelijk met subsidies, maar ook via allerlei vormen van fundraising, crowdfunding, sponsoring en donaties.Er zijn veel subsidiemogelijkheden bij fondsen en overheden. Subsidies voor o.m. zorg, educatie, sport en bewegen, gezondheid, onderwijs, welzijn, cultuur, participatie, buurt- en wijkaanpak, vrijwilligerswerk, sociale economie, scholing.