Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Mantelzorg Advies Raad

Locatie/Accommodatie: Zwolle Email: info@mantelzorgadviesraadzwolle.nl Website: http://mantelzorgadviesraadzwolle.nl

Mantelzorgers in Zwolle hebben zich verenigd in de Mantelzorg Adviesraad Zwolle (MAR).De Mantelzorg Adviesraad bestaat uit (ex)mantelzorgers die ervaring hebben met zorgvragers met een psychische beperking, lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, zorgvragers met dementie, allochtone zorgvragers en het onderwerp mantelzorg en werk.De MAR behartigt de belangen van mantelzorgers en adviseert.De Mantelzorg Advies Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan overheden, zorginstellingen en andere partijen betrokken bij zorg. We zijn onder meer sparring partner voor de participatieraad op het gebied van de Mantelzorg en politieke partijen die de (mantel)zorg hoog op de agenda hebben staan vragen regelmatig advies.De MAR neemt ook deel aan de diverse werkgroepen van de participatieraad, bezoekt bijeenkomsten voor mantelzorgers en biedt een luisterend oor aan mantelzorgers.