Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Geert Grote School

Locatie/Accommodatie: Van Hille Gaerthéstraat 86, 8023 CC Zwolle Telefoon: 038-4532895 Email: directie.geertgrote@catent.nl Website: http://www.geertgroteschool.nl

Onze school is een brede katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van het concept passend en ontwikkelingsgericht onderwijs.Naar school gaan doe je niet alleen, maar samen. Zo luidt de eerste regel van ons schoollied. Samen leren leven en werken is een onderdeel in de persoonsvorming van kinderen waar wij veel belang aan hechten. Op school leef en werk je samen in een groep, met de andere groepen, met het team en de ouders.