Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Onderwijscentrum De Twijn

Locatie/Accommodatie: Dr. van Hengeveldweg 2, 8025 AK ZWOLLE Postbus: Postbus 30190, 8003 CD ZWOLLE Telefoon: +31 38 453 5506 Email: info@detwijn.nl Website: http://www.detwijn.nl

Het is niet verkeerd gespeld, de drie punten op de ij.   De  drie punten verwijzen naar onze drie afdelingen.Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot 12 jaar.Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 tot 18/20 jaar.Expertise voor leerlingen in het reguliere onderwijs.Die drie punten staan ook voor de drie onderwijsrichtingen (uitstroomprofielen) die de leerlingen kunnen volgenVervolgonderwijs diplomagericht; de leerstof is vergelijkbaar met het regulier onderwijs.Arbeidsmarktgericht leidt op naar betaald  werk op de vrije markt en beschermd werk in sociale werkvoorzieningen.Dagbesteding bereidt leerlingen voor op arbeidsmatige of belevingsgerichte dagbesteding.Ten slotte is er nog een betekenis. De drie leergebieden waarin wij leerlingen voorbereiden op hun toekomst:Wonen.Leren, werken en / of dagbesteding.Vrije tijd.