Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Sportservice Overijssel

Locatie/Accommodatie: Hogeland 10, 8024 AZ Zwolle Postbus: Postbus 260, 8000 AG ZWOLLE Telefoon: 038 457 7777 Email: info@sportserviceoverijssel.nl Website: http://www.sportserviceoverijssel.nl

Sportservice Overijssel is hét provinciale servicepunt voor sport en bewegen. Samen met vele partners werken wij continu aan de randvoorwaarden voor een zo optimaal mogelijk sportklimaat in Overijssel. Ons doel is zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om (blijvend) te sporten en te bewegen. Het accent ligt daarbij vooral op de breedtesport.