Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Vrouwenplatform Carree Overijssel

Locatie/Accommodatie: Schuttevaerkade 80-88, 8021 DB Zwolle Postbus: Postbus 1540, 8001 BM ZWOLLE Telefoon: 06-15429550 Email: info@vpcarree.nl Website: http://www.vrouwenplatformcarree.nl

Stichting Vrouwenplatform Carree Overijssel is een vrijwilligersorganisatie. Samen met veel vrouwelijke, geschoolde, vrijwilligers worden diverse projecten uitgevoerd in  Overijssel. Wij zijn een serieuze gesprekspartner voor provincie, gemeenten, instanties en werken samen met andere organisaties zoals belangenorganisaties Overijssel, Landschap Overijssel, Kadera, Travers, Vrijwilligerscentrales Overijssel, Nederlandse Vrouwenraad en overige welzijnsorganisaties. Al onze projecten dragen bij aan onze visie "Wij zijn de specialist in vooruitgang van alle meisjes en vrouwen in Overijssel!".  Als platform voor aangesloten vrouwenorganisaties in Overijssel, organiseert de stichting jaarlijks activiteiten.