Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Stichting Wijkgemeenschap Aalanden

Locatie/Accommodatie: Dobbe 29, 8032 JW ZWOLLE Telefoon: +31 38 453 9813 Email: info@wijkgemeenschapaalanden.nl Website: http://www.wijkgemeenschapaalanden.nl/

De hoofddoelstelling van de S.W.A. is: ‘het verbeteren van het woon‑ en leefklimaat in de wijk Aa‑landen’. Dit doel wordt bereikt door, o.a. voorlichting te geven, door het uitgeven van het wijkmagazine AAKWAA en door het organiseren van activiteiten voor wijkbewoners. Het Bestuur van de S.W.A. heeft als taak, de activiteiten van de wijkvereniging te organiseren, te coördineren en te stimuleren. Om deze taak goed uit te kunnen oefenen is het belangrijk om informatie te hebben over het reilen en zeilen van de verschillende activiteiten. Daartoe heeft ieder bestuurslid een aandachtsveld waarmee hij/zij contact onderhoudt. In 1970 is de S.W.A. opgericht en vanaf 1977 gehuisvest in het Multi Cultureel Centrum 'De Bolder'. De S.W.A. is er ook voor u!