Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Interakt Contour - Woonlocatie De Stuwwal

Locatie/Accommodatie: Boterdiep 7, 8032 XW Zwolle Telefoon: +31 38 454 2237 Email: stuwwal@interaktcontour.nl Website: http://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/woonlocatiedestuwwal

Woonvorm de Stuwwal biedt zorg aan kinderen en jongeren met een primair lichamelijke beperking en/of Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), of een combinatie met psychische problematiek ADHD/ASS. Op de locatie kunnen kinderen en jongeren (in de leeftijd van ca. 4 t/m 35 jaar) terecht voor: wonen, logeren en naschoolse opvang.