Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

OKEE vakantiekampen

Locatie/Accommodatie: Oksholm 91a, 2133 KR Hoofddorp Telefoon: +31 6 36183836 Email: info@okeevakantiekampen.nl Website: http://www.okeevakantiekampen.nl

OKEE Vakantiekampen en haar voorgangers stichting Boemerang en SMS Jeugdvakanties hebben samen meer dan 45 jaar jeugdvakanties georganiseerd. In de loop der jaren heeft OKEE een unieke manier ontwikkeld om zomerkampen te leiden. DoelstellingHet organiseren van vakantiekampen voor jeugd in verschillende leeftijden, met en zonder een bijzondere achtergrond, voor een gerechtvaardigde prijs. De stichting beoogt niet het maken van winst.De bestuursleden en vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.