Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Vrouwenopvang Overijssel, St. Cliëntenraad

Locatie/Accommodatie: Zwolle Postbus: Postbus 1058, 8001 BB ZWOLLE Telefoon: +31 38 422 2495 Email: info@vrouwenopvangoverijssel.nl Website: http://www.vrouwenopvangoverijssel.nl

VOO draagt actief bij aan een samenleving waar voor huiselijk geweld geen plaats is. Alleactiviteiten worden geboden vanuit respect voor en vertrouwen in de mogelijkheden van decliënten. Daarbij staat het werken aan veiligheid en perspectief voorop. Hart voor de zaak enprofessionaliteit vormen bij VOO een krachtige combinatie.