Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Locatie/Accommodatie: Nijenhuislaan 175, 8043 WD ZWOLLE Postbus: Postbus 30036, 8003 CA ZWOLLE Telefoon: +31 38 457 4574 Email: info@zgijv.nl Website: http://zgijv.nl

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (ZGIJV) is gespecialiseerd in de zorg voor ouderen met verschillende vormen van dementie (waaronder alzheimer) en belemmeringen in lichamelijk, psychisch of sociaal functioneren. Wij geloven dat de mens in iedere levensfase waardevol is en willen dit blijvend actief ondersteunen. Dit doen wij door het bieden van zorg, waarbij behoud van eigen regie voorop staat, een ieder zich thuis voelt en tot zijn recht komt als uniek persoon.Waar je er als mens toe doet!Wij bieden zorg en behandeling vanuit vijf locaties, de Esdoorn, de Venus , de Riethorst en het Zonnehuis in Zwolle en de Hoekstee in Ommen. Elke locatie heeft een eigen gezicht. Tevens bieden wij zorg aan huis ter ondersteuning van het dagelijkse leven van onze bewoners. Het Zonnehuis is onze hoofdlokatie met 220 bewoners.