Aanmelden Ik wil zelf iets plaatsen

Organisatie

Driezorg

Locatie/Accommodatie: Zijpe 4, 8032 HX Zwolle Postbus: Postbus 658, 8000 AR Zwolle Telefoon: 038-2001100 Email: info@driezorg.nl Website: http://www.driezorg.nl

Driezorg is actief op het gebied van ouderenzorg. De “Drie” in Driezorg staat voor de drie kernelementen waarin Driezorg actief is: Wonen, Welzijn & Zorg. Wij willen mensen een (t)huis bieden vanuit onze 11 woonlocaties in de wijken van Zwolle en Hattem. Driezorg biedt veilige zorg en ondersteuning op een vriendelijke en vertrouwde manier (dichtbij) (t)huis.Binnen de verschillende woonlocaties kent Driezorg (Drie)zorgwoningen met zorgservices (extramuraal wonen), Wonen met Zorg (intramuraal wonen) en appartementen Kortdurend verblijf. Driezorg levert niet alleen zorg in de appartementen op de Driezorglocaties, maar ook in woningen die dichtbij die locaties liggen.Driezorg richt zich op het welbevinden van de cliënten en biedt een breed welzijnsaanbod, dat op iedere locatie is afgestemd op de vraag van (wijk)bewoners. Hierbij kunt u denken aan bewegingsactiviteiten, themamaaltijden, uitstapjes, informatiebijeenkomsten en meer.Driezorg is telefonisch bereikbaar via het Service Punt. U kunt dan vragen naar de gewenste locatie en contactpersoon.